Spuitsporen

Als je niet in de agrarische sector zit, heb je misschien geen idee waar het over gaat als er over “spuitsporen” wordt gesproken. Wellicht kun je je er wel iets bij voorstellen. Het zijn de twee evenwijdige banen in een gewas waar niets groeit. Deze sporen ontstaan nadat de teler meerder malen met een zware tractor door zijn gewas rijdt om dit te bespuiten. Hoe minder er groeit in deze sporen des te regelmatiger het gewas bespoten is.  

Deze eenvoudige observatie wordt gebruikt om te controleren of de teler zich aan zijn afspraken houdt om volgens de manier van Zeeuwse Vlegel te telen. Bij Zeeuwse Vlegel geldt: “Geen bestrijdingsmiddelen na opkomst van het gewas”. Zo kan ook de verwerker en consument van Zeeuwse Vlegel zien en controleren dat “zijn” tarwe milieuvriendelijk geteeld is. Handig hè?