Biologisch – Biologisch dynamisch – Zeeuwse Vlegel?

De biologische termen vliegen je om de oren. Maar wat staat nu voor wat? In deze blog leggen we het graag aan je uit.

Bij de productie van biologisch voedsel wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met milieu en dierenwelzijn. Biodynamische landbouw voldoet aan dezelfde normen als de biologische landbouw. Daar bovenop gelden voor biodynamische landbouw extra eisen en geheel eigen uitgangspunten. 

De basis van de biodynamische landbouw wordt gevormd door de bodem. De structuur en vruchtbaarheid van de bodem worden versterkt en opgebouwd door dierlijke mest, compost, vruchtwisseling en de toepassing van preparaten. Dit zorgt voor een natuurlijke en gezonde bodem en een rijk bodemleven.  

Biologisch dynamische-boeren maken gebruik van gecomposteerde biologische mest, biologisch stro en biodynamisch veevoer van eigen bedrijf. Biodynamische voedingsproducten zijn in de winkel te herkennen aan het Demeter-keurmerk.  

En dan Zeeuwse Vlegel?

In de biologische- en biologisch dynamische landbouw gaat er veel geld op aan controle en certificering. Dat wij geen biologisch- of biologisch dynamische certificering hebben, wil natuurlijk niet zeggen dat we zo maar wat doen. Onze basis is ongeveer hetzelfde al is onze insteek anders. Het geld dat we niet aan certificering uit geven steken wij liever in het verder verbeteren en verduurzamen van onze manier van telen. Zo kijken we hoe we meer kunnen betekenen voor akkervogels en -planten en krijgt de teler een eerlijke prijs voor zijn duurzame bijdrage. We werken met een teeltovereenkomst en hebben we nauw contact met onze telers. Wij willen namelijk de transitie naar een duurzame landbouw verder aanjagen.

Dan moet je juist bij de reguliere landbouw om die verandering in gang te zetten. Om dat te bewerkstelligen willen we juist deze telers motiveren en laten zien dat het ook anders kan. Hoe meer land er op de Vlegel manier wordt ingezaaid hoe dichter we bij onze droom komen van een toekomstbestendige en duurzame landbouw.

Je kunt dus zeggen dat we behoorlijk pionieren, veel van onze vroegere telers zijn inmiddels overgestapt naar de Biologische landbouw en telen af en toe ook nog wel eens wat voor Zeeuwse Vlegel.

Met het eten van Zeeuwse Vlegel tarwe volkorenbrood van de ambachtelijke bakker of pannenkoeken te bakken met onze mix help je mee om de hele landbouw milieuvriendelijker te maken. Dat is goed voor de biodiversiteit, de boer en ons landschap.

Kies milieubewust kies Zeeuwse Vlegel.