Kringlooplandbouw sinds 1991

Zeeuwse vlegel is regionaal en milieuvriendelijk geteelde tarwe. Dit is ontstaan als initiatief van jonge, enthousiaste, boeren en boerinnen met een toekomstvisie. Al in 1991 werkten ze samen met molenaars, bakkers, de Zeeuwse Milieu Federatie, landbouw- en consumentenorganisaties. Deze hebben gezamelijk het Zeeuwse vlegel volkorenbrood ontwikkeld en op de markt gebracht. En hiermee laten we al bijna 30 jaar zien dat een stikstofarme kringlooplandbouw mogelijk is. Onze missie is om de transitie naar een duurzamere vorm van landbouw te stimuleren. Met het eten van Zeeuwse vlegel draagt u hieraan bij want wij zijn er van overtuigd dat de landbouw zoals die nu regulier wordt toegepast niet toekomstbestendig is. Ook heeft u met het eten van Zeeuwse vlegel invloed op de omgeving, hoe mooi zou het zijn als er spontaan weer korenbloemen groeien in onze tarwepercelen. Lees hier meer over de teelt van Zeeuwe vlegel.

pzc 23:04:91 aardenbrug
Tarwearen-zaad-meel2

Ambachtelijk meel

Van de milieuvriendelijk geteelde tarwe produceren wij meel. Dit wordt op ambachtelijke, Zeeuwse windmolens tussen stenen gemalen, alle goede bestanddelen van de tarwekorrel zit er nog in. Dit kwaliteits meel leveren we aan bakkers die hier een (h)eerlijk volkorenbrood van maken. Daarnaast is de tarwe de basis voor veel andere producten en hebben we ook diverse bakmixen voor brood en pannenkoeken ontwikkeld. Deze hebben als hoofdbestanddeel het meel of de bloem van Zeeuwse vlegel.

Toekomstvisie

Sinds januari 2020 zijn de activiteiten van Zeeuwe vlegel gesplitst, zo zorgen boeren die in de coöperatie zitten voor de teelt en verzorgd Peter Simpelaar met Zeeuwse vlegel zelfstandig de coördinatie van het malen, verkopen en ontwikkelen van nieuwe producten. De eerste nieuwe producten met Zeeuwse vlegel zijn inmiddels op de markt, deze onwikkeling zal verder worden doorgezet. Ook zal de zichtbaarheid van Zeeuwse vlegel vergroot worden, zo zijn we actief op facebook en met name instagram. Voor de bakkers is er nieuw promotiemateriaal en zullen er consumentenfolders ontwikkeld worden.