Hoe het anders moet.

In 1991 zagen verschillende landbouwers al in dat het anders moest met de Landbouw. In dat jaar is Zeeuwse Vlegel opgericht, door voornamelijk boerinnen. Verschillende van deze telers zijn inmiddels overgestapt naar de biologische landbouw. Bij Zeeuwse vlegel zijn we er niet helmaal van overtuigd dat biologische landbouw de heilige graal is, waarmee we absolutie niet beweren dat biologisch slecht is, de volledige landbouw moet in onze ogen gewoon anders en daar nemen we graag het voortouw in.  

We telen onze tarwe al sinds de start zonder bestrijdingsmiddelen na opkomst van het gewas en zonder kunstmest. Op dit moment denken we volop na en voeren we veel gesprekken over een nieuw toekomstperspectief en nog milieuvriendelijkere teeltmethodes. Hierbij denken we aan ruimte voor meer biodiversiteit zoals insecten, akkervogels en ankerkruiden. Daarom zijn we lid van verschillende milieu organisaties zoals Natuurmonumenten, het Zeeuwse Landschap en “land van ons” en zijn we bijvoorbeeld in gesprek met climate farmers.  

Onze telers zitten ook niet stil en experimenteren ook met verschillende teeltmethodes zoals, “niet kerende grondbewerking”, dat betekent dat er niet meer geploegd wordt in het land. Het gevolg van ploegen is namelijk dat ’t letterlijk het hele bodemleven op zijn kop gooit. Niet ploegen zorgt niet alleen voor een betere bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit, maar ook voor minder CO2-emissies, erosie en uiteraard lagere brandstofkosten. De grond neemt makkelijker regenwater op en houdt het water beter vast in tijden van droogte. Niet ploegen, geen kunstmest, geen bestrijdingsmiddelen, dat zijn een aantal zaken waar we momenteel mee bezig zijn.  

Waar we naar toe willen is een teeltmethode die werkbaar is voor de teler, die voldoende opbrengst geeft en plaats geeft aan insecten, akkervogels en akkerbloemen. Dit alles is met elkaar verbonden. Het eindresultaat levert ons allemaal wat op, ons Zeeuwse akkerlandschap zal hierdoor veel kleurrijker en levendiger worden. Zoals de oude schoolplaten van vroeger.  

De ironie wil dat de landbouw in zijn eigen voet schiet: met een aandeel van 23 procent in de wereldwijde door de mens veroorzaakte uitstoot van broeikasgassen draagt het wereldvoedselsysteem in belangrijke mate bij aan de klimaatopwarming. Dat kan en moet dus anders.

Al 30 jaar duurzaamheid. Wat begonnen is als een ambitie van boeren, boerinnen om consumenten dichter bij de boerderij en teelt van tarwe te brengen is inmiddels uitgegroeid tot een gevestigd platform met een sterke milieu ambitie.  

Ik ben de tel al een beetje kwijt, inmiddels stevenen we af op de zoveelste golf van de corona crisis. Volgens mij is het hoog tijd dat we ons ook bewust worden van de klimaatcrisis. Met Zeeuwse Vlegel willen we aanjager zijn om een duurzamere Landbouw te realiseren voor de toekomst. 

Dus weet dat je met ieder product van Zeeuwse Vlegel bijdraagt aan het landschap van Zeeland. Kies milieubewust, kies Zeeuwse Vlegel.