Nieuws

Nieuws over Zeeuwse Vlegel

Op de facebookpagina van de Zeeuwse Vlegel kan je direct onze nieuwtjes zien. Volg de Zeeuwse Vlegel op facebook! https://www.facebook.com/zeeuwsevlegel

Lezing Joop de Koeijer in Brussel op 17 maart 2017

Verduurzaming is een ontdekkingsroute langs meerdere paden
Duurzaamheid is hét containerbegrip van deze tijd, ook in de landbouwsector. Maar hoe vul je duurzaamheid in? Welke weg te volgen in de zoektocht naar een duurzame visie op het agro-voedingscomplex? Een brede schare ketenspelers verzamelde in het hoofdkantoor van Comeos om er naar inspirerende voorbeelden te luisteren. Hoe zette de Ierse voedingssector zich op de kaart als wereldleider in duurzaamheid? Wat leert de decennialange geschiedenis van de Zeeuwse vlegel en hoe ziet de ketenaanpak van de Stichting Veldleeuwerik eruit? En hoe zit het met de verduurzamingsinitiatieven op de Vlaamse melkveebedrijven?

Sinds 2013 zetten de belangrijkste schakels uit de landbouw- en voedingsketen (Boerenbond, ABS, FEVIA, BEMEFA, Unizo en Comeos) maar ook afgevaardigden van maatschappelijke organisaties en de Vlaamse overheid, met daarbij onder meer ILVO, een duurzaamheidstraject in gang onder de naam ‘De voedingsketen verduurzaamt’. In 2014 en 2016 kregen respectievelijk vier en zes zogenaamde ‘action labs’ een financieel steuntje in de rug, anno 2017 werd een tussentijds inspiratie-event georganiseerd om alle stakeholders uit de voedingsketen kennis te laten maken met succesvolle verduurzamingsinitiatieven.

Als eerste was Noreen Lanigan van Bord Bia aan de beurt. Bord Bia is zowat de Ierse tegenhanger van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en lanceerde met Origin Green een duurzame merknaam om de Ierse exportmarkt aan te zwengelen. “Je mag niet vergeten dat op het moment dat de Keltische Tijger zijn klauwen en tanden verloor het de voedingssector was die de ruggengraat bleek van de Ierse economie”, aldus Lanigan. Origin Green wil de hele voedingsketen mee in bad trekken, van landbouwer tot retailketen en zelfs fastfoodrestaurant. De milieudruk van de stijgende Ierse landbouwproductie moet ongedaan gemaakt worden door duurzamere landbouwpraktijken, netjes opgevolgd door een extern auditbedrijf én vertaald in een duidelijk herkenbaar label dat voor toegevoegde waarde moet zorgen.

broodouwels_klein-website.jpg

Ook bij de Zeeuwse Vlegel is het een ouweltje op het brood dat de graanteler een meerprijs voor z’n duurzaam geteelde baktarwe moet bezorgen. Het verhaal van de Zeeuwse Vlegel is inspirerend omdat het teruggaat tot de pioniersdagen van het milieubewustzijn in de landbouwsector, lang voor alle schakels van de keten de ene duurzaamheidsstrategie na de andere uitrolden. “Eind jaren 80 heerste er in Nederland een akkerbouwcrisis”, zo doet Joop De Koeijer van Zeeuwse Vlegel zijn verhaal. “Een groep jonge, protesterende boeren vroeg de overheid meer marktregulering en een sterkere aanbodbeheersing, maar daar kwam niets van in huis. We moesten dus op zoek naar alternatieven om onze lage graanopbrengsten op te krikken. We zijn uiteindelijk brood gaan maken.”

“Er was niet enkel de belabberde marktsituatie, we wilden ook anders gaan telen”, vervolgt De Koeijer. “Zonder kunstmest en zonder gewasbeschermingsmiddelen. Enerzijds om de kosten te drukken, maar ook omdat we geloofden in een duurzamere productiemethode. Na verschillende experimenten slaagden we erin om baktarwe te telen met hoge eiwitgehaltes. Na de oogst trokken we met ons graan naar een oude graanmolen. Vanaf dag 1 hadden we ook enkele bakkers aan boord, waardoor we voor we het wisten brood verkochten.”

Ook al is de duurzaamheidsgedachte levendiger dan ooit, toch heeft de Zeeuwse Vlegel het vandaag moeilijk. “Er is geen vermogen mee te verdienen, de meerwaarde blijft al bij al beperkt”, somt De Koeijer op. “Ten tweede stappen jonge, bewuste boeren vandaag makkelijker over naar bio, en ook vanuit de maatschappij merken we dat bio een enorm sterk merk is geworden. Toch denken we niet aan stoppen. We brachten onlangs snelkooktarwe op de markt en die zit tegenwoordig in een nationaal verdeelde maaltijdbox.”

Ook uit Nederland deed Danielle Gram het verhaal achter Stichting Veldleeuwerik uit de doeken. “Alles begon in Flevoland, waar boeren misschien wel de vruchtbaarste landbouwbodem van de hele wereld bewerken”, aldus Gram. “Toen een tiental telers merkte dat de opbrengst op sommige percelen achteruitging besloten ze dat ze het over een andere boeg moesten gooien. Ook de Agrarische Unie en Heineken waren van meet af aan betrokken. Onze visie vertrok van een gezonde bodem, gezonde voeding en gezond ondernemen.”

Die basisvisie is intussen uitgewerkt tot een hele reeks indicatoren die door meer dan 400 telers worden toegepast. “Onze netwerk-werking is heel belangrijk”, zo klinkt het. “Alle betrokken partijen kunnen van elkaar leren tijdens onze bijeenkomsten en ze kunnen elkaar motiveren om duurzame oplossingen te vinden. We merken dat we daarnaast ook een belangrijke gesprekspartner voor de overheid zijn geworden. Zo worden we regelmatig uitgenodigd in Brussel op vergaderingen die gaan over de toekomst van het Europees landbouwbeleid.”

Tenslotte kwamen Renaat Debergh van de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ) en Roel Vaes (Boerenbond) aan bod. Zij legden het publiek nog eens uit waar de IKM Duurzaamheidsmonitor precies voor staat, en wat de sterke en zwakke punten zijn in het systeem. Het monitorsysteem is enerzijds ingegeven door de maatschappelijke verantwoordelijkheid die je als sector neemt, maar anderzijds ook om de afzetmarkt veilig te stellen, zo zei Debergh. “De uitwerking bleek moeilijker dan gedacht. Je kan niet zomaar een lastenboek opstellen en verwachten dat al je melkveehouders volgen.”

“Wij hebben bijvoorbeeld steeds gepleit voor een vrijwillig systeem”, vertolkt Roel Vaes de stem van die melkveehouders. “We wilden absoluut een opbod vermijden tussen verschillende duurzaamheidssystemen, daarom zijn we er uiteindelijk wel in meegegaan. Daarbij hebben we meteen duidelijk gemaakt dat een one-fits-all-aanpak niet zou werken. Dat het een lastenboek is dat niet meteen meerwaarde opbrengt”, ligt bij boeren ook gevoelig natuurlijk. “Al is het uiteraard zo dat heel wat milieuvriendelijke maatregelen ook de kostprijs van een liter melk doen dalen. Een win-win dus. We zien dan ook dat de grote meerderheid van de melkveehouders ondertussen gewonnen is voor het concept, ook al zijn er geen concrete doelstellingen en vergt het heel wat overleg.”

Bron: VILT

 

PZC 7 februari 2017:

Uit Bakkerswereld 5 december 2016:

Bakkerijleerlingen Scalda College testen Zeeuws Vlegelmeel

Leerlingen van Scalda College voor Brood en Banket in Middelburg hebben 2 december gebakken met Zeeuws Vlegelmeel. De leerlingen testten de oude en nieuwe oogst Zeeuwse Vlegel en hebben een aantal nieuwe streekproducten gemaakt.

Bakkerijleerlingen Scalda College testen Zeeuws Vlegelmeel

Het Scalda College is dit jaar gestart met de module Streekproducten. In het kader hiervan kregen de leerlingen2 december les over de Zeeuwse Vlegel, Zeeuwse Streekproducten en de kansen en mogelijkheden voor bakkers om meer met producten uit de eigen streek te doen. ‘Zeeland heeft veel moois te bieden als het om streekproducten gaat en het is goed dat bakkerijleerlingen hier al vroeg kennis mee maken’, aldus de school.

Zeeuws Vlegelvolkorenbrood

Het Zeeuws Vlegelvolkorenbrood is in meer dan honderd winkels in Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant te koop. Alle tarwe voor het Zeeuwse Vlegelbrood is in Zeeland op een milieuvriendelijke wijze geteeld. Dit houdt in dat na opkomst van de tarwe geen bestrijdingsmiddelen tegen ziekten, plagen en onkruid zijn toegestaan. In plaats van kunstmest wordt dierlijke mest gebruikt. Dat levert een flinke energiebesparing op, want voor de productie van kunstmest is veel energie nodig. Bovendien is Zeeuws Vlegelbrood 100 procent volkoren doordat de hele tarwekorrels ambachtelijk op windmolens worden gemalen.

Leerlingen uit Zuidwest Nederland-Praktijkles Zeeuwse Vlegel-Scalda1De Zeeuwse Vlegel is bovendien het brood met de minste ‘voedselkilometers’: van de Zeeuwse tarweteler naar de opslag van CZAV, naar de windmolens van Wolphaartsdijk, Biggekerke dan wel Zierikzee en tenslotte van de molenaar naar de bakker.

 

In de recreatie uitgave van 'De Wereldregio' juli 2016:

Een lekker recept van Monique Hiltermann van Winkel/Cafe/Restaurant 'De Zeeuwse Hemel', Melkmarkt 8 te Zierikzee, met Zeeuwse Vlegel snelkooktarwe.

 

Zeeuwse Vlegel snelkooktarwe nu ook verkrijgbaar via De Krat maaltijdbox

Zeeuwse Vlegel snelkooktarwe is een uniek streekproduct dat nu ook buiten Zeeland verkrijgbaar is via het maaltijdbox bedrijf 'De Krat' uit Amsterdam. In Zeeland koopt u deze milieuvriendelijk geteelde vervanger van rijst in de streekproductenwinkel bij u in de buurt. Een receptenfolder kunt u hier downloaden: http://www.zeeuwsevlegel.nl/…/snelkooktarwe-recepten-folder…
Op de website van De Krat staat ook een heerlijk salade recept voor Zeeuwse Vlegel snelkooktarwe.

Het Parool schreef in maart 2016 een artikel over de Zeeuwse Vlegel         

zeeuwse_vlegelsnelkooktarwe1.jpg2_.jpg
parool_maart_2016-zeeuwse_vlegel_bewerkt-2.jpg

Nieuwe oogst Zeeuwse Vlegeltarwe bakt nog beter!

Afgelopen weken is in het laboratorium van Zeelandia (leverancier van bakkerijgrondstoffen) in Zierikzee de nieuwe oogst Zeeuwse Vlegeltarwe uit 2015 vergeleken met die van 2014. De resultaten zijn bijzonder positief. De nieuwe oogst Zeeuwse Vlegeltarwe heeft een nog betere bakaard dan die van het voorgaande jaar: het volume is groter en de kleur iets lichter. Zeelandia gebruikt de resultaten van de proef voor het opstellen van een receptadvies, waar vervolgens de Vlegelbakkers hun voordeel mee kunnen doen.

De Zeeuwse Vlegel is al bijna 25 jaar bezig met de teelt en vermarkten van milieuvriendelijk geteelde baktarwe. In het streven naar een zo goed mogelijke bakkwaliteit monitort de Zeeuwse Vlegel nieuwe rassen op hun geschiktheid. Tot nu toe zijn er geen betere gevonden dan de rassen waar men 25 jaar geleden mee begon: Renan (wintertarwe) en Sunnan (zomertarwe). Tijdens de bakproeven zijn 4 veelbelovende baktarwerassen van het veredelingsbedrijf Limagrain uit Rilland getest. Uit de bakproeven van afgelopen week blijkt dat er een tweetal wintertarwes, Evina en Reform, zijn, die een vergelijkbare bakkwaliteit hebben. De Zeeuwse Vlegeltelers zullen die rassen verder in de praktijk gaan testen. Het al wat langer bestaande zomertarweras Lavett blijkt overigens ook een goed alternatief.

2016-bakproef_zeeuwse_vlegel-foto_zeeuwse_vlegel_vrij_voor_publicatie.jpg

Nieuwe Zeeuwse Vlegel bakmixen

De Zeeuwse Vlegel heeft in samenwerking met Brasser’s korenmolen uit Biggekerke een aantal nieuwe bakmixen ontwikkeld, op basis van de in Zeeland op milieuvriendelijke wijze geteelde Zeeuwse Vlegeltarwe.
Al deze nieuwe producten dragen de keurmerken ‘Zeker Zeeuws’ en ‘Erkend Streekproduct’. Het zijn bakmixen voor de thuisbakkers voor het maken van volkoren en witbrood, cake en ook kruidige koekjes.

De Zeeuwse Vlegel maakte al ruim 20 jaar pannenkoekenmeel en verkocht op kleine schaal volkorenmeel voor thuisbakkers. Nu is er dus een veel ruimer Zeeuwse Vlegelassortiment verkrijgbaar in de streekproductenwinkels. De verpakking is in 0,5 kg en 1 kg zakken. Alle tarwe voor de Zeeuwse Vlegel is in Zeeland op een milieuvriendelijke wijze geteeld. Dit houdt in dat na opkomst van de tarwe geen bestrijdingsmiddelen tegen ziekten, plagen en onkruid zijn toegestaan. In plaats van kunstmest wordt dierlijke mest gebruikt. Dat levert  een flinke energiebesparing op, want voor de productie van kunstmest is veel energie nodig.
De Zeeuwse  Vlegel is bovendien het graan met de minste “voedselkilometers”: van de Zeeuwse tarweteler naar de opslag van CZAV, naar Zeeuwse windmolens en tenslotte van de molenaar naar de winkel, consument en bakker.

Door het malen van de tarwe op molenstenen blijven alle aroma’s en voedingsstoffen uit de tarwe in het meel behouden. Brassers Korenmolen heeft al jaren veel ervaring met de samenstelling van bakmixen op basis van Zeeuwse tarwe.

nieuwe_zeeuwse_vlegel_bakmixen-4_2132.jpg

Provinciale Zeeuwse Courant 8 mei 2015

pzc_8_mei_2015_-zeeuwse_vlegel-800p.jpg

 

HAMBURGERS IN HET PARADIJS

De flaptekst van het boek "Hamburgers in het paradijs" van Louise O. Fresco stelt: "Hamburgers in het paradijs is een belangwekkend, fascinerend en rijk geillustreerd verhaal over voedsel en voeding, landbouw en de aarde, bestemd voor een breed publiek."
Mooi, dat de Vlegel in zo'n boek voorkomt? "In de betere restaurants wordt brood geserveerd van speciale, soms lokale granen, en unieke traditionele receptuur, zoals de Zeeuwse vlegel of het Toscaanse saffraanbrood." Zo stond het in de eerst druk.
Daar waren we niet gelukkig mee en dat hebben we de auteur laten weten. Nu staat er: "Zeeuwse vlegel is het voorbeeld van een "gewoon" streekproduct, bedoeld voor dagelijks gebruik." Dat klopt een stuk beter!
Bekijk ook de documentaire Fresco's Paradijs, waarin een aflevering aan graan en brood is gewijd:

hamburgers-in-het-paradijs-198.jpg

VLEGELSTRO

Een deel van het Vlegelstro is in kleine pakjes van ca. 22 kilo geperst. Het stro is mooi van kleur, goed droog en natuurlijk onbespoten.  Particulieren kunnen een pakje bestellen voor bijvoorbeeld gebruik in de moestuin. Het stro ligt opgeslagen bij Brouwershaven. Belangstelling?
Mail naar: zeeuwsevlegel@hetnet.nl

zeeuwse_vlegelstro.jpg

 

De Zeeuwse Vlegeltarwe is nu van het land en we gaan binnenkort met bakproeven beginnen.

Wilma van Damme uit Ouwerkerk heeft prachtig traditioneel tarwevlechtwerk gemaakt van de Zeeuwse Vlegel Sunnan zomertarwe.

tarwevlecht-2.jpg     
tarwevlecht-1.jpg

Op 27 maart 2014 is in het DaVinci filmtheater in Goes tijdens het symposium Food in de Delta het Zeeuwse streekproducten keurmerk 'Zeker Zeeuws' gelanceerd.
Dit keurmerk is gebaseerd op het landelijke SPN keurmerk van de Stichting Streekproducten Nederland.
De Zeeuwse Vlegel is vanaf de instelling van dit landelijke keurmerk betrokken geweest bij de ontwikkeling. Meer dan 10 Zeeuwse producenten, waaronder de Zeeuwse Vlegel, ontvingen vanmiddag uit handen van gedeputeerde dhr. Van Beveren het keurmerk certificaat 'Zeker Zeeuws'.

Het keurmerk 'Zeker Zeeuws' garandeert dat het merendeel van de grondstoffen uit Zeeland komen en duurzaam zijn geproduceerd. De verwerking moet ook in de regio plaatsvinden. De Stichting Lekker Regionaal Product en SPN Nederland hebben met steun van de Provincie Zeeland het keurmerk 'Zeker Zeeuws' ontwikkeld.

Foto Scarlett Kwekkeboom

 

Provinciale Zeeuwse Courant 11 april 2013:

Zeeuwse Vlegel pannenkoeken uit de molen 

pannenkoekenmolen_burgh-haamstede_de_graanhalm_in_pzc_11april_2013-1200p.jpg

Bakkers in Bedrijf april 2013:

zeeuwse_vlegel_in_bakkers_in_bedrijf_april_2013-1kopie.jpg

 

 

zeeuwse_vlegel_in_bakkers_in_bedrijf_april_2013-2kopie.jpg

 

 

Zeeuwse Vlegel in de Provinciale Zeeuwse Courant van 10 januari 2012:

In het sterrenrestaurant Oud Sluis worden gerechten gemaakt met Zeeuwse Vlegel snelkooktarwe:

Zeeuwse Vlegel in de Provinciale Zeeuwse Courant 8 november 2011: